15Tháng 7/2016

Đặc trưng ẩm thực Ba miền

Ẩm thực miền Bắc Ẩm thực miền Bắc thường không đậm các vị cay, béo, ngọt bằng các vùng khác, chủ yếu sử dụng nước mắm loãng, mắm tôm. Sử […]

Xem thêm